Sliby - Lírová Jindra

10.03.2021 10:44

Sliby

báseň jedné noci

 

Jsou sliby plané

jak jablůňky u cesty

i sliby tajné

jak uzlíky pro štěstí

Jsou sliby tiché

a schované mezi nás

i sliby vyřčené

co odnáší si čas

Jsou sliby pevné

jež sahají až za hradby

i sliby mohutné

jak ukovaná zábradlí

Jsou sliby nevyřčené

ty kam se zatoulaly?

i sliby dávné

jež jsou nám trochu malý

Jsou sliby ranní

rozbryndané do krajáče

i sliby marné

prokřehlé jako ptáče

Jsou sliby rychlé

vystřelené jak šíp

sliby na dobrou noc

po nichž usíná se líp

sliby předem splněné

těch vůbec není moc

a sliby vlastní

jež jdou nám na pomoc

Jsou sliby nevinné

jak krajky u spodnice

i sliby slibované

co nesplní se více

Jsou sliby složené

jak naškrobené cíchy

i sliby vládců

vyřčené z vlastní pýchy

Jsou sliby mnohé

které i slov se bojí

Jsou sliby člověčí

co svět náš světem stojí

Jsou sliby jak skála

po nichž nepřejel by vlak

i sliby zbytečné

plácnuté jenom tak

Jsou sliby upřímné

jež hájí pravdu svoji

i sliby stálé

přijaté v podobojí

Jsou sliby střádané

jak mince do prasátka

sliby ukvapené

k nimž cesta vede krátká

Jsou sliby čestné pionýrské

i sliby nerozvážné

Jsou sliby lékařské

jež musí se brát vážně

Jsou sliby radostné

kterým se tak krásně věří

i sliby časté

co jak titulky běží

Jsou sliby frajerské

co naoko se tváří

i sliby šeptané

s posvátnou svatozáří

 

 

 

Jsou sliby pro kočku

hozené jen tak do kouta

i sliby záhadné

co nejdou rozmotat

Jsou sliby dětské

s vodníky na hrníčku

sliby ledabylé

co nemaj´žádnou výšku

Jsou sliby rozumné

co znaj´svoje hranice

sliby nabubřelé

otlučené jak poklice

Jsou sliby bohaté

co všechno chtějí mít

sliby co nejsou

a měly by tu být

Jsou sliby kradené

jak zboží na krámě

i sliby plaché

životem získané

Jsou sliby kouzelné

a ty jsou pro děti

a sliby peříčka

která hned uletí

Jsou sliby odvážné

vlající na všechny strany

sliby přiškrcené

co tlapky maj´upatlaný

Jsou sliby horké

co tápou na výsluní

i sliby sladké

co jak kremrole se plní

Jsou sliby snadné

na které dosáhneme

i sliby jisté

pro které si jdeme

Jsou sliby neplatné

a ty ať uplavou

i sliby vzájemné

s nezbytnou pokorou

Jsou sliby hluboké

a temné jako řeka

Jsou sliby písemné

na které adresát čeká

Jsou sliby důvěrné

co září jako skvost

sliby nepředvídané

vyhublé až na kost

 

 

Jsou sliby sváteční

a bez jediné chyby

i sliby pomalé

co přesto se nám líbí

Jsou sliby nové

ty pěkný mají šat

a sliby minulé

na něž chcem vzpomínat

Jsou sliby hojivé

jak maminčina dlaň

a sliby hladové

jak pustá tichá pláň

Jsou sliby milenců

které bych slyšet chtěla

i sliby vyhaslé

zmazané od popela

sliby nekonečné

uzamčené jak v cele

které teď všechny

konečně uzavřeme…