Svatba Kawi a Přebrala

16.09.2014 11:52

V sobotu 13.9.2014 došlo k pro Trapsavce významné události, když do stavu manželského vstoupili oldpsavci a jedni z nejvýraznějších psaveckých talentů součastnosti, Kawi a Přebral. Svatba se konala v malebném kraji pískovcových skal na statku v Osinalicích, samotný obřad proběhl v pravé poledne pod širým nebem u skalní kapličky pod Starým zámkem u Vidimi. Kromě rodinných příslušníků mezi pozvanými nechyběla celá řada trampů, včetně domovské osady obou novomanželů Tuláci podzemí, a i několik trapsavců - Bublina, Belmondo, Tony, Waki, Višňák, Lucka, Atabe, Hafran atd. V průběhu obdarovávání novomanželů došlo i k jedné významné trapsavecké události, předání trapsavecké valchy. Pro ty, kdož netuší význam tohoto daru, vysvětlím, že tato putovní valcha je určena pro čerstvé maželské páry, z nichž oba jsou trapsavci a k jejichž seznámení Trapsavec přispěl. Jména novomaželů jsou pak na valchu vypálena a ti si jej ponechávají až do okamžiku, kdy jsou vystřídáni dalším párem. Bublina s Belmondem byli jejími držiteli od roku 2008. Na valše najdete mimo jiné jména jako Tapi a Riki, Aťka a Juan, Šklíba a Víťa. 
Oběma novomanželů ze srdce přeji hodně štěstí, zdraví a pohody, aby se jim splnilo vše, co si budou přát a za naši soutěž i spoustu psaveckých nápadů a inspirací. A až budete vážení čtenáři číst nějakou skvělou povídku od mladé paní Pohunkové, vězte, že se nejedná o novou autorku, ale o naši skvělou hvězdu 40.ročníku Kawi, dříve občanským jménem Kapounovou. 

Hafran