Trapsavecká slezina 2021

24.11.2021 13:04

Po ročním odkladu se konečně podařilo uspořádat na faře v Těnovicích trapsaveckou slezinu na téma Hoj trempové a piráti.

V pátek 5.11. se začali sjíždět první účastníci. Bohužel kvůli covidu nemohl dorazit avizovaný Šedifka, ale i tak proběhla večer zdařilá zpívaná.

V sobotu ránu přišlo na řadu tradiční štípání a řezání dřeva, po němž se většina účastníků vydala na výlety po okolí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní program, čtení příspěvků na dané téma, vypukl večer.

Než došlo na povídky, udály se dva křty, nejprve slezinový křest Vlnožroutů, páté knihy vodáckých povídek, po nich i Střepova povídková knížka V zajetí hrůzy, šílenství a děsu. Původně měla mít svou premiéru i Dollykova detektivka Území hráčů, ale tu bohužel tiskárna nestačila dodat, museli jsme se tedy spokojit jen s informacemi o ní.

Jako první letos došla povídka Zlaté časy od Wattapy, skládající hold jak našim trampským pradědům, tak jejich dobrodružné literatuře.

Následovalo haiku Piráti lesů od Kytky, po něm rozsáhlá Hafranova povídka Trampové a piráti, ve které autor použil hned čtyři významy slova „pirát“, plus přesun časoprostorem.

V další povídce Srdce trampů nás Střep zavedl až do roku 1936 v Posázaví a pak do roku 1938 doprostřed bojů ve Španělsku.

Šikulka přednesla svou krátkou báseň Na lodi, načež dostal prostor Tom Racek s povídkou Šaty dělají člověka. Z ní se účastníci dozvěděli, jak právě šaty dokážou lidi zmást.

Galadriel, která také nemohla přijet poslala báseň Trampvali hudci. V další povídce, Dollykově Zrození Černovouse, byl předestřen zcela nový význam slova „pirát“. Věděli jste, že se jedná vlastně o zkratku?

Velmi originální příspěvek představovala Aťčina Trapsavecká křížovka, ještě originálnější pak Šklíbin pirátský koráb, vyrobený z potravin. Škoda jen, že byl účastníky rychle odzbrojen, když byla sežrána párková děla.

Mirek Dušín zůstává slušňákem i na silnici, jak o tom pojednává ve své stejnojmenné povídce  Víťa, ale v autě byste ho mít nechtěli.

Tapina složila na melodii písně Polír, kterou kdysi zpívávala Ljuba Hermanová, písňový text Pirát a se Salimovým kytarovým doprovodem ho i přednesla. Kromě křížovky přivezla Aťka i povídku Zloději, kde se Pirát stává hrdinným ochráncem lodi.

Bublina pak nastínila chmurnou budoucnost, kdy je tramping legalizován a preferován, a tak rebelům nezbývá, než se uchýlit na vodu. Povídka se jmenuje Bukanýr z Náplavky.

Se zpožděním po slezině dorazily dva příspěvky od Hanky, která se také bohužel nemohla zúčastnit, Mokrá etuda pro dva hlasy a Správný Pátek pro Robinsona.

Z příspěvků vznikl sborníček, první tenká verze byla k dispozici na slezině, další vznikla v týdnu po ní, poslední, doplněná o Hančiny povídky s dalším časovým odstupem.

Organizátoři děkuji zúčastněným autorům a těší se na další slezinu za rok.