Trapsavecké Miniatury č.75 - Miroslav Neuvirt - Wandri - Z TRAMPSKÝCH LUHů a HÁJů

22.05.2018 12:37

Další, již třetí sbírkou Druhé šance se stala Wandriho "Z trampských luhů a hájů"

Wandri je stálým a věrným přispívatelem do naší soutěže, který se dočkal i několika ocenění, od dob první sbírky vydal i dvě knihy o historii trampingu na Plzeňsku, jednu s názvem "Bylo to dávno před lety", věnovanou Střele a druhou "Z hlubin pravěku plzeňského trampingu." Kromě toho vystoupil i literárním pořadu Mirka Valiny "Mladé tužky", kde byl mimo jiné z jeho autorského čtení pořízen zvukový záznam.

Z výše uvedeného je patrné, že je Wandri zkušeným trampským psavcem i historikem. Proto volba na vydání jeho druhé sbírky v rámci naší edice byla jasná.

Zajímavá je předmluva sbírky, kde Wandri použil mailovou korespondenci s jistým kamarádem, jehož celé jméno ani neznáme, právě o Wandriho psaní.

Sbírka obsahuje 3 básně a úctyhodných 15 povídek, mnoho z nich krátkých, ale vždy s dobrým nápadem. Až si člověk říká, že mohly být o něco delší, že takové nápady by si to zasloužily.

Ale takový je Wandriho styl, drsný, přímočarý a občas strohý. Užijte si ho

 

 

 

 

 

 

 

My

 

Jak rychle převalí se rok, jak voda ve Mži pod Darovským jezem.

Tryskem ubíhají dny, měsíce, ó hrůza, jak rychle otáčí se svět.

 

Tak zas my snílci, dobrodruzi, opět na chvíli mladí

zasedli jsme pospolu a pijem na počest.

Na počest romantiky, co nás dohromady svádí,

sešli jsme se u ohňů a vzhůru vlajko leť.

 

My honáci v strakatých košilích, my tuláci z knížek Karla Maye.

My pistolníci Západu, my z Rikatáda chlapci.