Trapsavecké Miniatury

14.12.2011 14:01

 

Při setkání organizátorů Trapsavce v říjnu 2011 vznikla myšlenka na vytvoření vlastní malé trapsavecké edice.

Tato edice má sloužit jako takové okénko do tvůrčích dílen trapsavců, kterým prozatím nevyšly žádné sbírky, nebo vyšly, ale málokdo o nich ví, a přitom jejich práce si právem zaslouží pozornost. Samozřejmě, jak poezie, tak próza, v ideálním případě oboje. Každý sešit bude věnován jednomu autorovi. Celá edice by měla umožnit autorům poznat se navzájem, zjistit, jak se na jejich tvorbu dívají jejich kamarádi – čtenáři, motivovat autory k pilnější práci a všem ostatním ukázat, že i dílka, která se umístila na 4., 5. nebo dalších místech, případně nebyla do soutěže poslána, si zaslouží pozornost.

Sešity o formátu A5, s odolným barevným obalem v laminovací fólii, o rozsahu do 32 stran, včetně obsahu, případné předmluvy a profilu autora, budou vydávány v nákladu do 40ks za cenu 20Kč, což jsou odhadované náklady. Pokud zájem o ně překročí tento počet, bude si je později možné objednat. Na část nákladu má pochopitelně předkupní právo autor.

Vydání bude zveřejněno na našich stránkách a budou v prodeji na Ohni Trapsavce, na slezinách, případně zasílány poštou.

Pro začátek jsme oslovili zhruba 10 autorů, kteří nám připadali zajímaví, v Trapsavci se umisťovali na předních místech, nebo nám je doporučili kamarádi. Někteří z oslovených neodpověděli, jiní odmítli z nejrůznějších důvodů a samozřejmě nám největší radost udělali ti, kteří nadšeně souhlasili a začali okamžitě vzorně spolupracovat.

První várku autorů jsme tedy vybírali my, ale v chceme, aby se nám autoři sami hlásili. Uvítáme i tipy na zajímavé autory, kteří vlivem naší neinformovanosti a nepozornosti unikli pozornosti a stálo by za to, jim takový mini sborníček vydat. AUTOŘI! HLASTE SE!

Informace o již vydaných sbírkách najdete na těchto stránkách v Novinkách a v Knižních novinkách. 

Případné objednávky posílejte nejlépe mailem na známou trapsaveckou adresu soutez.trapsavec@seznam.cz, předmět Miniatury.