Trapsavecké Miniautury č.29 - Jan Drnek - Akela – DR.TRAMP

06.05.2014 11:50

Jan Drnek – Akela – DR.TRAMP

 

Další sbírka, která se vymyká zaběhlému standardu edice. Tentokrát tím, že název sbírky je současně i názvem jedné jediné povídky, kterou v sešitu najdete. A to se tam vešla tak tak!

Povídka, či spíše novela, je pojata jako popis archeologického bádání, odehrávajícího se kdysi ve  vzdálené budoucnosti a pátrající po fenoménu trampů a trapsavců. Objevuje se v ní i několik známých trampských osobností.

 

Předmluvu napsal Vokoun.