Tři roky Miniatur

25.11.2014 09:06

v prosinci to budou už tři roky, kdy vyšla Šlápiho sbírka "Kde Měsíc vítězí," která se stala titulním počinem edice Trapsavecké Miniatury. Myslím, že je vhodné, vzpomenout na to, jak to začalo, jaké byly představy a plány a jaká je současná realita.

Záměrem bylo, mapovat současnou trapsaveckou scénu vydáváním malých autorských sbírek o rozsahu do 32 stran o nákladu zhruba 35 kusů na číslo a pokusit se vydávat co měsíc, to jednoho autora. Vzhledem k tomu, že k listopadu 2014 vyšlo už 36 čísel 36 autorům, plán se daří plnit, stejně tak zůstal zachován rozsah jednotlivých sbírek. Co se ale radikálně změnilo, je, že díky většímu ohlasu, který sbírky mají, dosáhl průměrný náklad 99 ks na jeden titul. Naštěstí se podařilo se udržet výrobní náklady pod 20Kč, za které jsou Miniatury k dispozici kamarádům.

Když už jsme u těch statistik, dohromady je už na světě 3500 výtisků, z nichž už 3100 našlo cestu ke svým majitelům. Zhruba kolem třiceti šťastlivců je majiteli kompletní série. V rámci podedice Zlaté Legendy vyšlo 15 titulů našich Zlatých Trapsavců, 4 autoři jsou ze Slovenska.

Při takovémto bilancování se sluší poděkovat těm, kteří mi v práci kolkem Miniatur pomáhají. V první řadě Hadžimu za cenné rady a za zajištění tisku, Tonymu za pomoc s propagací a distribucí, všem autorům a předmluvcům za to, že se nechali ukecat, ilustrátorům a fotografům za poskytnutí jejich prací pro jednotlivé sbírky, korektorům, kteří se starají o jazyk sbírek. Zvlášť pak děkuji své ženě Dany za její trpělivost, když se občas náš obývák změní v redakci a knihařskou dílnu, kde laminuji obálky, ořezávám a sešívám sbírky a pak je balím k odeslání natěšeným majitelům. Bez vás všech by to kamarádi nebylo možné.

A co nás čeká v budoucnosti? Majitelé Timovy sbírky č. 36 si nejspíš už na třetí straně obálky přečetli, že č. 37 bude patřit Dollykovi. Ale dál? Nechte se překvapit. Mohu snad prozradit, že se určitě objeví nová, zajímavá podedice, a to hned v lednu 2015, že mám už dojednané autory až do jara a že ve svém hledáčku mám zaměřené další a bude záležet na nich, jestli se se mnou do toho pustí. A samozřejmě budu netrpělivě čekat, až se objeví autoří noví, zajímaví a nadaní. Piště, posílejte do Trapsavce a až přijde čas, ozvěte se! Vždyť Trapsavec bude pokračovat dál a tato edice chce dál přinášet sbírky 12 autorů ročně. A to už je nějaká spotřeba psavců.

Hafran