ULOV SVÉHO YOUNGPSAVCE

16.07.2018 13:28

Tak tady máme rok, kdy se oficiálně připomíná první trampské století. Je to skutečně úctyhodná doba, neméně úctyhodný by jistě byl i počet kamarádek a kamarádů, kteří se kdy k němu hlásili. Ale to už nikdo nespočítá. A je to asi dobře. Je nám ctí, že už 45 let je součástí trampské historie i Trapsavec, literární soutěž určená právě hlavně nám, trampům. I tady by asi bylo obtížné spočítat, kolik autorů a kolika díly za tu dlouhou historii přispělo. Ale to také není důležité.

Proč se také jen ohlížet za tím, co bylo, chci věřit tomu, že i druhé století trampské bude stejně krásné, úspěšné a bude mít hojnost lidiček, kteří se k němu budou hlásit, a chci věřit, že i Trapsavec bude tramping i nadále provázet. Jen cítím, že je pro to potřeba něco udělat, a tím i trochu splatit dluh, který cítím za to všechno krásné, co mi trampování přineslo, že všechny ty lidičky, písně, zážitky, večery u ohňů, cesty suché i mokré.

Všude slyšíme, jak nám stárne populace, jak děti blbnou z mobilů, jak ubývá mladých trampů. Je to bohužel všechno pravda a i nám se začíná nedostávat mladých autorů pro kategorii do 23 let. S tím je třeba něco udělat a jediní, kdo můžeme nepříznivý trend zvrátit, jsme jen my sami – trampové, psavci, příznivci soutěže. Proto se Trapsavec rozhodl vyhlásit akci „Ulov svého Youngpsavce“. Slibuji si od toho, že nejen k naší soutěži, ale i k trampingu jako takovému, přitáhneme další mladé a romantické duše. I kdyby jich bylo jen pár, bude to skvělé.

 
 

      Putovní Malý Trapsavec

Jak to bude probíhat?

  1. Psavci, Oldpsavci, příznivci soutěže, trampové, vodáci a vůbec všichni, kteří mají blízko k zaměření naší soutěže, se pokusí získat nějakého mladého autora do 23 let k účasti v naší soutěži – třeba z rodiny, osady, oddílu….
  2. Mladý autor napíše báseň nebo povídku a pošle ji do Trapsavce, případně ji za něho pošle ten, jež ho ulovil.
  3. Autor napíše, kým byl uloven, pokud nám toto nesdělí lovec sám. Platí i to, když příspěvky pošle autor do 23 let, který se již soutěže zúčastnil, stačí, když uvede, kdo je jeho „lovcem“.
  4. Každý lovec může ulovit více mladých autorů, youngpsavců, více lovců nemůže ulovit stejného youngpsavce, odmenu získá ten nejrychlejší.
  5. Každý soutěžící do 23 let se stává Youngpsavcem, každý, kdo je uveden jako ten, kdo ho přesvědčil, se stává „Lovcem Youngpsavců“ a náleží mu trofej v podobě skalpu, na němž bude uvedeno jak jméno lovce, tak Youngpsavce. Tato trofej bude předána na vyhlášení výsledků na ohni Trapsavce, případně na vyžádání zaslána poštou.  

 

 

Cena Malý Trapsavec 2019         

Skalpová trofej pro úspěšné lovce - vzorek (s Kačerovým souhlasem)