Ani bych neplácal kolem sebe (B)

Ani bych neplácal kolem sebe
pádlem do vody, abych ukázal
svou sílu
(jako se v básních leckdy plácá
slovy, aby bylo vidět, že
autor už něco přečetl)
Ani bych nekouzlil
tak mistrně se slovíčky
na misce vah
(na bolístky jsou náplasti
v lékárnách a na údiv
a napětí zas provazolezci
v šapitó)
Ani bych nestavěl
na skále pevný hrad Metafor
a nenazýval se hrdě
králem Jinotajů
(spíš v podhradí
hledal bych pokoru
lidí ze starých pláten,
kdy ještě není všechna úroda
pod střechou, ale nebe
již věští blízké boží dopuštění)
Ani bych nechtěl
za potlesku
přecházet po úzké
lávce vyvolených
(ona je totiž vysoustružena
tak jemně, že občas
praská)
Ani bych nepřál si
být tak výjimečný
jako si to člověk
běžně přeje –

chtěl bych jen
mít ještě hodně dlouho
sílu
napsat báseň,
která by byla
jako pomocná ruka
ve chvíli,
kdy už ji nikdo nečeká

 

Roman Lohnert

1. místo v kategorii Poezie pokročilých