Boháči radostí (B)

Dnes v noci

počítat budu zlato

ráno pak drahé kamení.

To první hvězdy jsou

druhé zas kapičky rosy

známé snad všemi barvami

které příroda nosí.

Ve slunci zahrají.

K radosti světa trempů

jakou tam venku

žádný netají.

 

Petr Moučka – Car

kategorie Poezie nad 23 let