Indiánské léto (B)

V dlaních copy indiánek,
v ranci buchty od mámy,
silná káva – křehkéj džbánek,
do tmy pláčou tamtamy.
V polích bledne snědej stánek,
srdce není nutno,
přítmí češu na copánek –
v cévách fádní smutno.

 

Kateřina Rysová

2. místo v kategorii Poezie do 23 let