Blues (B)

Pravda

Svoboda

Mír

 

Proč mlčí

tvá ústa

Už nevěříš?

 

Louka

Les

Život

 

Proč stojí

tvé nohy

Už nehledáš?

 

Bída duše

Lhostejnost

Peníze…

 

Pavel Manoušek

2. místo v kategorii Poezie začátečníků