Blues svaté Anny (B)

Je konec července a blues chodí travou,
je konec července a ráno bude chladno,
je konec července a hvězdy v modři plavou,
ležím tu na zádech a vidím nebi na dno

Je konec července a to blues krajem bloudí,
je konec července, já znám své znamení,
je konec července a kdo chce ať mě soudí,
je vždycky soudců dost i kamení

Je konec července, les hraje na varhany,
je konec července, váš smích mě nemrzí,
já tady ležím a poslouchám blues svaté Anny
a vůbec nevidím pro rosu a pro slzy

Johanka Benešová-Ptáčková

Zlatý Trapsavec (v kategorii Poezie začátečníků)