Čekání na zázraky (B)

Už máme nějak
                    utahaný svědomí
    snad proto
že marně čekáme
    až kámen začne kvést
že marně čekáme
    až za nás někdo postaví archu
že marně čekáme
    až naše nohy přejdou
                                most

 

Tereza Fričová – Cibule

Malý Trapsavec