Den dlaní tlesk (B)

Pavučinka napjatá mezi vrcholy
javorového listu
lačnícího po vyzývavé červeni
Ještě ne září
a srpen je dávno pryč
Mystika babího léta
tvrdošíjně potlačovaná sloupy
vysokého napětí
Napjatý luk zlatého střelce
zastraší jen sám sebe
a střela o vlásek mine srdce
vyryté v rozpraskané kůře stromu
Na počítadle listí už houstnou mezery

Svítá k podzimu

 

Lenka Matoušková-Růžičková – Liška

2. místo v kategorii Poezie pokročilých