Děti ohně (B)

Choulíme se přitisknutí
k hasnoucímu jádru Země
usmíváme se jejím vzpomínkám
na žhavá léta mládí

A pohledu do plamene
se nemůžeme nasytit

 

Květoslava Čužňová – Sjů

1. místo v kategorii Poezie nad 23 let