Dokud tráva bude růst (B)

Po starých stezkách chodit,

zeleným údolím i nad propastí,

dál dravé řeky brodit

a v našich lovištích zas líčit pasti,

 

kouřovým signálem se nechat zvát

do ztichlých koutů lesa,

z potoka na čaj vodu brát,

co roklí k říčce klesá,

 

před deštěm v jehličí se skrýt,

a neznat žádný půst -

- to všechno smíme …

 

jen dokud tráva bude růst.

 

Zdeněk Ryšánek – Crischot

kategorie Poezie