K portrétu (B)

Tvůj obličej
je krajina mého srdce
v níž jsem prošla každý pór
zlíbala brázdy
   strniště
   i větvičky stromů
a kam se vracím jako domů

 

Jana Čuhlová
3. místo v kategorii Poezie do 23 let