Karpatská stařenka (B)

Karpatská stařenka

bez bot a bez zubů

vyhrne sukni a brodí peřeje

na cestě do dědiny.

Tož, co mi tu čučíme, chalani?!

Zouvám kanady

svlýkám maskáče

usmívám se...

Jen ty zuby ještě drží.

 

Marta Pelikánová – Pelda

Kategorie Poezie oldpsavců