Krásný kousek světa (B)

To překrásné úbočí

kde roste býlí

nám na srdce útočí

vždy o něm jsme snili

 

kol malebná krajina

řeka a vrby

teprve zde začíná

touha a svrbí

 

svrbí pomyšlení

na dalekou cestu

tu stezička není

jež vedla by k městu

 

obklopen krásami

jež svět tu skýtá

člověk jen řasami

v údivu kmitá

 

sem vezmi svou nejdražší

třeba i přátele

chmury tu vyplaší

na duchu i na těle

 

nádherný světa kraj

uvítá tě náručí

zdejší divy vždy ti daj

co srdce si poručí

 

Michal Šelleng

Kategorie Poezie do 23 let