Listopad (B)

Nesměle vzklíčené bleďoučké obilí
první sníh přikrývá škrobenou košilí

Nebeský koníček oblohu přeoře
bílý stín plouží se za zvěří v oboře
šípkové ohýnky na trní planou
mlhou se chodívá potají na čekanou

Mráz lehá s větrnou panenkou do houští
a prsty podzimu ledoví na spoušti

 

Jana Ebrová-Moravcová – Ondra

1. místo v kategorii Poezie pokročilých