Listujem (B)

Dievčatá

so šatkou skrútenou na čele

zapýrený pohľad

na čiernobielej fotografii

 

Modelky

vlakov a priamych tratí

v zlatom obilí

na čiernobielej fotografii

 

Ženy

obťažkané krásou rokov

stále v zelenom

na čiernobielej fotografii

 

v starých albumoch

 

Adalbert Mezei – D'Ady

3. místo v kategorii Poezie