Měsícem k němu (B)

Holka sedíc u stromu

Čekajíc na proměnu

Za pár minut času bude

Vycházet ven a na tu dámu

Blik, cvak, světlo chodí a jde

K tomu stromu samotnému

K holce Měsíc přiběhne

Oslepí ji, odběhne

 

Ona neví, co Měsíc proved

Mysl vede na místo ihned

Na místo za klukem, k němu domu

Blíží se, kolem parku projde

Ticho, ticho všude přešlapuje

Ona se bojí

Třese se

Zimou i strachem

Ovládána Měsícem

K jeho domu přijde

 

Nevidí, oči zavřené

Obě dvě ruce vztažené

V duchu vidí cestu

Okno otevřené

Nakoukne dovnitř

Je ono to pravé?

V pokoji leží

Její touhy vysněné?

 

Vyskočí nahoru a

A vnikne do domu

Docupitá k němu

Pohladí po tváři

Něžně ho políbí

Sedne si na postel

Ruce mu uchytí

Ledové jako sníh

Opět ho políbí

Ucítí tep

Krev se rychleji rozproudí

V rukou pocítí teplo

A on se probudí

 

Co tady děláš?

Ptá se jí

Jsem rád, že jsi tu

Šeptá jí

Procitá rychle

Noc už tu není

Nedočkavě chytí ji

Ona žár v jeho očích vidí

Nastaví ústa

On vycítí to

Vášnivě políbí

Líbají se do rána

V jeho posteli

U okna

V domě u parku

Od Měsíce stovky kilometrů

 

Tereza Ulrichová – TERKA

Kategorie Poezie do 23 let