Můj sen (B)

Na okení římse,
se světem u nohou,
odletět snažím se,
kam jiní nemohou.

 

Chci vidět krásné světy,
jež jiní nevidí,
neslyšet křivé věty,
daleko od lidí.

 

Jen slyšet hudbu jemnou,
a plody země jíst,
jen stín můj může se mnou,
jít do takových míst.

 

Veronika Kovářová

kategorie Poezie do 23 let