My (B)

Znamení ohně
Stojí mezi námi
Za kopci za řekami
Dávno jsme tu sami


A na vzdor době
Hledíme proti času
Tuláci v sobě
Schouleni do nečasu

Magdalena Karelová – Waki

1. místo v kategorii Poezie oldpsavců