Nápad (B)

Pro všechna lidská přání byl nově založen
úřad, jenž otevřen je skoro celý den
Tuhle přišel jeden trochu smutný zákazník
a stěžoval si, že je v lese hluk a křik
Dnes je ovšem doba pokročilá,
i v této věci chytře zakročila
Na každý pátý, ne desátý strom
umíste se "MLČKA" značky "TON"
Bude malá, zelená a na závěs ucho,
z té nenápadné skříňky poline se ticho

 

Milada Konopová

Malý Trapsavec 1987