Noční tání (B)

Na jezeře
Zakleti v kocovinách
Stáli jsme a nevnímali tání
Dětské vlání
Ty vory odplouvaly
A živá voda prýštila nám z dlaní

Na jezeře
Tvá třpytka zablýskla se
Lesklé kapří hřbety ťaly duše
Do živého
A vrby vlasaté
Ti hippies přestárlí
Na rozpukaných hřbetech nesly nůše
Plné MÍRU

 

Magda Wdowyczynová

kategorie Poezie do 23 let