Nostalgie (B)

Festovné obutí,a věci na přespání.
Pak pocit sepětí, co nevyslovíš ani,
když cesta se soumrakem únavou tě sklání
a z očka studánky si vodu bereš dlaní...


... pár blízkých útržků s sebou si nesu –
když jsme se naplněni batolili z lesů –
Už dlouho nestáli jsme v krocích žádné trasy.
A přece! Kde lépe se problémům
    rozplétaly vlasy ?!

 

Eva Hanzlíková

kategorie Poezie nad 23 let