O jednom hradě (B)

Tajemný hrad, tak trochu tichý,
jen praskot loučí a cinkot číší,
a tma kobek, co skrývá hříchy,
lesk a špína, krajky a myši,
nocí ukryt na hradbách,
se mnou jen vánek,
šeptá mi do uší, skoč jen skoč,
když nemáš strach,
tam dole najdeš hluboký spánek,
tak teď mi větře řekni, proč?
to spíše kouzlem se proměním v poštolku,
a purkrabský palác dokola obletím,
ráno pak pírek pár najdete na stolku,
komu se ztratila, jenom já vím,
do slunce pohleďte, tam pravé jsem,
neviděn, neslyšen a přitom blízko,
na cimbuří sedávám, když končí den,
tak napište spálenou třískou,
jak jste se měli,
a jaký byl sen

 

Tomáš Dolenský – Čepek

kategorie Poezie nad 23 let