O strastech trampa vyznávajícího klasickou výstroj (B)

V kanadách jak vandrem šlapu

chtěl jsem zpívat píseň,

místo toho likviduju

mezi prsty plíseň.

 

Petr Soldát – Harmonika

kategorie Poezie