Pláňka (B)

Lednové jabloni
nezbývá ani náznak listu
Holomráz se stulil
k jejím kořenům
Zpěvaví ptáci
mlčí tomu místu
Je spáleništěm
bývalý náš letní dům
Jen svraštělý roj
(jablko loňského života)
upírá pohled
na tu pohromu
Hluboko v něm se choulí
zuby drkotá
leskle tmavohnědá
pravda o stromu

 

Jan Tušek

3. místo v kategorii Poezie pokročilých