Po zbojnících (B)

Vysoko v horách jediná je skála

a zpod tej skály pramínek se dere

Kdo radost umí vykřesat i z mála

tomu ji žádný nesebere

 

Napříč přes záda vyšívané pásy

jsou od kytar   U ohňů oči bdící

a odvaha, to jediné je asi

co zůstalo nám po zbojnících

 

Barbora Wirnitzerová – Deneb

kategorie Poezie oldpsavců