Podzim (B)

S kořeny ve skále klidná je osika

když její listy jsou jak ruce zlatníka

Bez hnutí třpytivé, benátský karneval

Na který podzim si ruch lidí nepozval

 

A trní na svahu rudou si přisadí

Zelený král zbude v rukách jen kapradí

S leskem jak z výlohy na kámen usedá

Vážka co svět vidí očima vševěda

 

Modravý nádech dá obloha krajině

Barvami posedlé, nemyslí na jiné

Vzdálené obzory s mořem a lotosy

Nehledá když svými šaty se honosí.

 

S kořeny ve skále klidná je osika

když její listy jsou jak ruce zlatníka

bez hnutí loučení, v duchu se zadumá

v barvách a mlčení podzim svou pravdu má.

 

Jan Eret – Janek

Kategorie Poezie oldpsavců