Potopa (B)

Celý kraj se nací v slze
Den je noc a noc je den
Spící svět se ztrácí v mlze
Sluníčku se nechce ven

 

Vodní proud hučí temně,
až srdce svírá strach,
že steče po kapkách
či vběhne do nástrah
ta naše malá Země.

 

Magdaléna Rysová

kategorie Poezie do 23 let