... (Před branou ústavu...) (B)

   Před branou ústavu pro děti vyžadující zvláštní péči
   leželi dva mrtví holubi

 

Na čí účet mám dosud dvě zdravé ruce a nohy
A komu bych se měl omluvit že mám ještě v hlavně jasno
a je mi rozumět všechno co říkám

 

Pane Bože na nebesích (pokud snad náhodou ještě existuješ)
přijmi trochu freonu jako důkaz naší odddanosti sobě
Pak ti narveme do chřtánu ještě něco exhalátů
a kdyby ses náhodou neudusil
tak věz že naše další pokolení (pokud nějaké děti mít můžeme)
se pomstí už na celém vesmíru

 

Boleslav Studzinski – Bolek

3. místo v kategorii Poezie nad 23 let