Předpeklí (B)

Většinou neříkám to, co bys slyšet chtěla
a vyhejbám se tomu, co bych dělat měl.
Nechcem si sice lhát, ale tak se to přej dělá.
Jsem to, co nechci,
jsem jen já. Bohužel.

 

Lžu, kradu, podvádím. A láska? Z tý mám vichr.
Nestojím o lístky na předem jasnej mač.
Peklo mě nečeká, předpeklí mám sichr
už dneska večer,
až stisknu vypínač.

 

Robert Čapek – Farář

kategorie Poezie oldpsavců