Predstava (B)

Sedím pohodený na okraji stola,

čítam noviny

a obzerám sa,

ako z mesta do mesta

prenášam za hrsť kobyliek,

                        koč,

                    teba,

bielu ako šaty,

ktoré si mala obliecť žena,

ktorej odvoňané prsia davno zvädli,

ktorá ukradla nejaké rebro

a čakala s javorovým listom na hadov,

                                        jablone,

                                    Adamov

a iné unirania.

 

Peter Haas

3. místo v kategorii Poezie pokročilých