Rozjaří (B)

Velrybí
a lososové
    nebe
Ukřižované dráty
    vysokého napětí
tak jako já a ty
- věci ve tmě
popíjivé

Utahaní ptáci
    se vrací
Z toho bláta
    na botách
budou stavět
    hnízda -
(A je to taky
    trochu
        v nás)

Bláto
A zetlelé listí -
Hniloba!

 

Gabriela Vítová – Madelain

kategorie Poezie oldpsavců