Strom, jenž chtěl jen milovat svět (B)

Tichý a mírumilovný strom

jenž chtěl jen milovat svět.

Tam u jezera na nebesa hledí

již desítky, desítky let.

 

Tichý a mírumilovný strom

pro mě byl kráskou.

Proč lidé šetřili na něm

proč šetřili na něm láskou?

 

Tichý a mírumilovný strom

docela nevinný a obnažen.

I on je stejně tak jako já

ve světě lží je on ztracen.

 

Tichý a mírumilovný strom

co déšť mu dával píti.

Ty jistě, strome, pochopíš

že nový obchod tu chceme míti.

 

Tichý a mírumilovný strom

tu u jezera se bude lidem líbit.

Krásné kabelky nebo třeba boty

to všechno ti můžem, strome, slíbit.

 

Tichý a mírumilovný strom

byl nevinný a obnažen.

Nyní padá do tmy jeho dech

krvácí, umírá a všemi opuštěn.

 

Tichý a mírumilovný strom

tam u jezera bývalo krásně.

Kdo zachrání tvé bratry a sestry?

Koho však ptám se vlastně?

 

Tichý a mírumilovný strom

pro mě byl kráskou.

Proč lidé šetřili na něm

proč šetřili na něm láskou?

 

Tichý a mírumilovný strom

chtěl jen, aby miloval ho svět.

On sám svět miloval

desítky, desítky let.

 

Petr Bartík

Kategorie Poezie do 23 let