Stromová žena (B)

Bloudí lesem stromová žena.

Laská se s kůrou stromů.

Sténá.

 

Hledí stromům do očí.

Utírá jim slzy smutku.

Jde mechovou pěšinou

zbaběle a tiše.

Větve stromů objímají

její malou duši.

 

Šeptá stromům do uší

dosud utajená přání.

Splývají jí slova ze rtů

slévají se v táhlý tón.

 

Les jí němě odpovídá

šuměním a ševelením.

 

Hádám co jí našeptává:

 

Bereš stromům dobré jméno

kradeš lesu jeho tvář.

Pláču nad tvou ženskou bídou

nad vylhaným osudem.

 

Renata Přikrylová

Kategorie Poezie nad 23 let