Svaté... (B)

Ach, Máří Magdaléno,
proč zrovna tvoje jméno?
Bylo mi jako věno
do vínku přisouzeno?

Já přece nejsem svatá,
nedám se na pokání.
Má duše světem chvátá
a nemá v lásce stání.

Přesto chci zůstat jiná -
stejná a nezlomena.
Jak oheň z jisker vstává
má víra pokořená.

 

Magdaléna Karelová – Waki

kategorie Poezie oldpsavců