Svědectví (B)

neviděl jsem
dmutí vln či ňader mořské panny
rozstříkanou pěnu šampónu jímž myl si hlavu
Nero ani azur slin delfínů v modrém hávu
neviděl jsem
na dně střípky mušlí zasypaný

 

neslyšel jsem
racky volající na sirény
hlasy svůdných žen jež věru lepší neslyšeti
šustot šupin z ploutví ryb když nad koráby letí
neslyšel jsem uši slanou vodou naplněny

 

necítil jsem
silný tabák ve stříbřitém dýmu
cizokrajná koření pach potu námořníků
filé z lodních komínů chuť kokosu a fíků
necítil jsem
chyt´ jsem asi od Nerona rýmu

 

Magda Wdowyczynová

kategorie Poezie do 23 let