Topol (B)

Na břehu řeky stojí sám

ve stínu noci pohlcen,

ve vlnkách vánkem umdléván,

utápí včerejší svůj sen.

 

Pachuť listí z žeber ční,

krom kořene v dřevě mor,

žalozpěv dnes (z)páteční,

z vody zní račí sbor.

 

Petr Steindl

kategorie Poezie