Truchlivý leknín (B)

V bojácné zahradě bez slunce, bez stínu,

na hrobě černých vod ční růže leknínu

bělostná jako pleť světic, jež zhřešily.

Voní v něm sto tklivých parfémů

– zemře v tmách. Nekvete žádnému.

Nejsou, kdo by se z něj těšili.

 

Křehký a subtilní jak Manon z Arrasu,

květ svojí mízy krev přetaví na krásu,

aniž se k němu kdy skloní zrak něčí.

Mé srdce je jak ten zmaru květ,

umí jen své „Mehr Licht!“ zaúpět,

než navždy odkvete v smrtelné křeči…

 

Kamil Princ

Kategorie Poezie nad 23 let