Tulačka (B)

Lesní panenko, den se vleče
slunce už zapadá do poslední leče
kouří se od hlavně zlomené zbraně
srdcem ji pohladíš... – spálíš si dlaně
Sluneční ohýnek vběhl ti do žíly
sluneční obilí dávno už skosili
a malá Markýtka se srpem v žitě
měla by svolávat nebeské posily
a zatím šeptá jen – chci tě...

 

Jana Ebrová-Moravcová – Ondra

2. místo v kategorii Poezie začátečníků