U Pána masek (P)

Příběhy (od) Tuláka po hvězdách

PM    Vítám tě ve svém sídle! Konečně jsi přišel.

T    Snad jsi mě neočekával?

PM    Každý sem časem zajde. A většina i vícekrát. Tak, jakou chceš masku?

T    Nepřišel jsem si pro masku.

PM    To je možné. Ale s maskou odejdeš. Každý si tady vybere. Ať už masku poctivce, dobráka, smutku, lásky...

T    Já nechci žádnou! Chci mít svou tvář!

PM    Jak bláhové! Copak se s ní dá žít? Jak se chceš dobrat přátel, moci, peněz, když ne maskou?

T    Přátele hledám srdcem. A k čemu moc a peníze, když bych se nemohl podívat do očí ani sám sobě?

PM    Od čeho jsou brýle? I ty ti dám. Vyber si, jaký odstín máš nejradši.

T    Přetvařovat se před jinými – budiž. Ale sám před sebou?

PM    Kolik lidí to tak dělá! Skoro všichni. Ale neboj se. Jde jenom o zvyk. Časem už ani nepoznáš, co je tvá tvář a co jen maska.

T    Není to spíš tím, že každý časem svou tvář ztratí, a zbyde jen maska?

PM   I to je možné. Ale není to nádherné obohacení? Místo jedné tváře jich mít tisíce?

T    Vždyť potom všichni vypadají stejně! Tisíc různých tváří a výrazů, ale pokaždý ten stejný prázdný pohled!

PM    Co je komu do pohledu. Stejně každý své oči zakryje brýlemi. A nebo radši skloní hlavu.

T    To je strašné!

PM    Co by na tom mělo být strašného? Podívej, jak jsou všichni šťastní. Vždyť ono se těžko bohatne na cestě upřímnosti. Stačí si ale pořídit masku dobráka a zakryješ nůž, který pak snad vrazíš někomu do zad. Nebo si nasaď masku dobrodince a rázem tě tupý dva postaví do svého čela.

T    A co svědomí?

PM    Budeš-li se na sebe dívat v mém zrcadle, žádné tě trápit nebude. Stejně jako netrápí žádného z mých zákazníků. Tak co, už ses rozhodl?

T    Už jsem ti říkal, že jsem si nepřišel pro masku...

PM    Jsi hlupák!

T    Možná, ale nežiju ve lži!

PM    Lež, nebo pravda, co je komu nich?! Když vedle sebe stojí, v jedno splývají. Vždyť ani ty bys je nerozpoznal. Když ale nechceš masku, proč jsi tedy přišel?

T    Přišel jsem ti položit otázku.

PM    Jen ten, kdo chce ukázat svou neznalost, má otázky.

T    A nebo ten, kdo si nebojí přiznat, že není vševědoucí. A to dokáže jen ten, kdo sám před sebou nenosí masku.

PM    Ó, jak plamenná řeč! A snad i trochu drzá vůči mně, Pánu masek a pánu světa. Jsem ale v dobrém rozmaru. Tak se ptej!

T    Ach, kolik si toho o sobě myslíš. Pán světa – budiž. Ale ne světa mého! Chci se tě však zeptat, co máš z toho zaklínání lidí do masek? A proč se snažíš zničit můj svět?

PM    Chá!!! Co z toho mám?!! Mám moc!!! Snad jen ty a pár dalších mi nepodléháte. Ale všichni ostatní lidé ano! Každý nosí mou masku. A čím déle, tím hůř se jí zbavuje. A že ničím tvůj svět? Smůla! Nemá mi stát v cestě. Svět, který se nechce podřídit, bude zničen! Je totiž slabý a nicotný.

T    Není! Je nás sice málo, ale držíme pospolu. A čím víc se nás snaží někdo zničit, tím jsme pevnější...

PM    Ale já vás přesto ničím! Pomalu – kousíček po kousíčku. Až z vás nezbyde vůbec nic. A ty, Tuláku, zahyneš!

T    Kdybys neužíval zákeřné způsoby...

PM    Kdyby, chyby. Účel světí prostředky.

T    Ale jaké prostředky! Tvář přátelství tam, kde se skrývá zášť, milý úsměv s nožem za zády, smutná slza v oku pomáhající k zisku. Přetvářka a klam!

PM    Hlupáčku. Přetvářka a klam jsou principy tohoto světa. Kdyby tady nebyly, celý systém by se zhroutil. Vlády, obchod a tisíc věcí k tomu. Pff. Všechno naráz. A proč? Protože si pár ňoumů usmyslelo, že se jim to tak nelíbí. Jak by sis představoval svět bez masek? Nebýt mě. Mě! Dávno jste ještě v jeskyních!!! Tak padej odsud! A snaž se prosadit ty svoje názory. A nediv se, až místo očekávaných díků budou po tobě lidé házet kamení. Tak jdi už! Ale někdy se zase ukaž. Už dlouho jsem se tak nezasmál!

 

Josel Polívka ml. – Kometa

kategorie Próza do 23 let