... (V době...) (B)

V době která přiměla Smetanu
                        k pobytu na bankovkách
                        (kdy smetana je bezmála jedovatá)
V době která přiměla Smetanu
                        k pobytu na bankovách
                        (s těma se na Portu nedostanete
                            leda na disco
                                v kapse nacpaný jak tramvaje
                                v kapse slyšící Čenž many?
                                        jinak hluchých)
V době beránků
                obětovaných nejen na Velikonoce
V době Komisí Schůzí Porad
                                    o vandalismu mládeže
V době kdy se kluk s tátou sejde
                jen je-li členem téže organizace
V době skomírající Hestie
V době otroků školních brašen
V době diazepamů a radepurů
V době kdy Apollón stojí ante portas
                        neboť dál mohou jen Kroky
                                                            jiných
V době kdy muži milují duše žen
                        pro jejich těla
                        a někdy ani to ne
                        PoďAničkaPoďsnami, AJAJAJDS
V době pramalé víry v naději
                        potřebujeme Vrbu
V době bez pánů toužíme po Hraběti
                        a to Halasně
            sklízíme úrodu kde je Suchý trn
        kanto
            kantamus
                        Kantor

 

Hana Synková

2. místo v kategorii Poezie nad 23 let