V kruhu (B)

Když oheň vzplane a stojíme  v  kruhu,

vzdáváme hold životu.

Je to jak uvidět po dešti duhu

co zpestří tu naši  samotu.

 

Jiskry se vznáší do nočního nebe,

zpěv a zvuk kytar snad plaší jen ptáky.

Sedíme pospolu, vzpomínám taky

na jarní svítání, když zima nás zebe.

 

Až náš chór dozní

v té noci blažené,

v ohništi zbudou jen uhlíky  spálené. . .

 

Jarmila Faltová – Kytka

kategorie Poezie