V kruhu (před zapálením ohně) (B)

V souzvuku tónů stojíme my
Bosé avšak hrdé duše
Nasloucháme barytonu tmy
Do rytmu slov nám srdce tluče

Už nejsi ty a nejsem já
Ani on už není
Jsme tu jen MY
Na jedné lodi
NEPOKOŘENÍ

V okolních očích hledáme světlo
Už Tomáš Alva není sám
Vědomí síly dlaně spletlo
Do kruhu paží k bludným hrám

Už není Adam a není Eva
Ani bůh už není
Jsme tu jen MY
Na jedné lodi
BEZEJMENNÍ

Pak kometa snů dorazí k nám
A v dešti jisker a páchnoucí síry
Spojené duše pohrozí tmám
Osvětlí stisk štěstí a víry

Už není pán a není sluha
Není ani král
Jme tu jen MY
Na jedné lodi
A VOLNÁ CESTA DÁL

 

Petr Lienert – Pete

1. místo v kategorii Poezie začátečníků