Včera v noci (B)

Včera v noci jsem postavil na louku

Prázdnou sklenku

Ráno byla plná rosy

Ptal jsem se rosy Kdo jsi

Odpověděla že z půli radost a z půli žal

Já se znovu ptal

Odkud jsi

Odpověděla že z nebe

A že ji vyplakaly k slunci

Pozemské děti

Stál jsem u ní dlouho

A díval se k slunci

 

Miroslav Břeň

Zlatý Trapsavec (v kategorii Poezie pokročilých)